Chci se objednat

Časté dotazy

Jaké jsou výhody videokonzultací?

Výhodou je úspora času a nákladů na straně pacienta. Opadají ztráty času promarněného na cestě za lékařem a sezením v čekárně. Další výhodou je volba prostředí a času, který pacientovi vyhovuje. Výhodou je i větší intimita – pacient nemusí sedět před dveřmi psychiatra s ostatními, je chráněn před zvědavými pohledy a otázkami okolí. Videokonzultace jsou vhodné i pro nechodícího nebo dezorientovného seniora, kterého bychom jinak do odborné ambulance psychiatra jen těžko dostávali. Bariérou nemusí být jen ostych, ale i cesta do neznámého prostředí.

Jaké jsou výsledky porovnání videokonzultací s osobní návštěvou ambulance?

U většiny stavů a onemocnění v psychiatrii má porovnatelné výsledky léčba prováděná osobní návštěvou v ambulanci nebo videokonzultací. Jsou však situace, kdy je osobní návštěva, nebo i hospitalizace na psychiatrii nutná.

Jaké vybavení potřebuji pro videokonzultaci s psychiatrem?

Chytrý mobilní telefon, nebo tablet, nebo počítač – prostě zařízení s externí kamerou a mikrofonem. Potřebujete e mailovou adresu. Sluchátka s mikrofonem jsou dobrá, ale ne nutná. Dál potřebujete dostatečně rychlé připojení k internetu a 30 nebo 60 minut klidu pro nerušený rozhovor.

Co když z nějakého technického důvodu selže spojení?

Potom použijeme k zarezervované videokonzultaci nouzově aplikaci WhatsApp, Skype nebo Facebook Messenger – uděláme vše proto, abychom videokonzultaci dokončili.

Co když neumím/nemám potřebné vybavení pro svou videokonzultaci?

Potom požádejte své dítě nebo vnouče, ať vám na 30 – 60 minut své moderní zařízení půjčí. Nestojí to nic, a můžeme tak k péči dostat pomocí videokonzultace například nechodícího nebo dezorientovného seniora, kterého bychom jinak do ambulance psychiatra jen těžko dostávali.

Jsou pořizovány záznamy z videokonzultace?

Psychiatr si vždy dělá poznámky ze sezení, pokud je vystavován recept, jsou uchovávány i údaje z receptu.

Jaké zajištěna bezpečnost a důvěrnost sdělených údajů?

Bezpečnost fyzická se řídí předpisy pro zdravotnická zařízení a bezpečnost technická je dána používáním produktů a technologií firmy CGM určenými pro videokonzultace ve zdravotnictví. Tato technologie je bezpečnější, než volně dostupné aplikace WhatsApp, Skype nebo Facebook Messenger.

Je možné změnit termín již objednané a zaplacené vidokonzultace?

Ano, ve výjimečných případech je možné rezervovanou a zaplacenou videokonzultaci přeobjednat, a to nejpozději 24 hodin předem.

Co když zameškám svou videokonzultaci?

Protože jste promeškali předem oběma stranami odsouhlasený a rezervovaný čas – platbu nevracíme.

Je možné mi vystavit recept?

Ano, recepty vystavujeme, můžeme je předat buď v tradiční nebo elektronické podobě.

Je možné mi vystavit neschopenku?

Ano, elektronické neschopenky vystavujeme, nebo vydáme doporučení a neschopenku vystaví praktický lékař.

Je možné mi vydat na vyžádání písemnou zprávu nebo doporučení?

Ano, tato služba může být zpoplatněna 200 Kč.

Co je psychiatrie?

Psychiatrie je lékařský obor, který se zabývá diagnostikou a symptomatickou léčbou duševních poruch. V psychiatrii, stejně jako ve většině lékařských oborů, nedokážeme odstranit biologickou podstatu onemocnění, ale často dokážeme účinně ulevit od příznaků onemocnění.

Kdo může pracovat jako psychiatr?

Psychiatr má medicínské vzdělání, je to všeobecný lékař (studium 6 let) s nástavbovou specializací v oboru psychiatrie (studium a praxe 4,5 roku). Specializační studium je zakončené zkouškou – atestací.

Jaká onemocnění léčí psychiatr?

Léčí nemoci mozku, které se projevují v poruchách myšlení, vnímání, v oblasti nálady a emocí, a která ovlivňuji chování. Tato duševní onemocnění jsou často dlouhodobá a mohou negativně ovlivnit kvalitu života pacienta i jeho rodiny.

Jak pracuje psychiatr?

V úvodním kontaktu bývá odebrána anamnéza, jsou popsány a pozorovány příznaky a bývá stanovena diagnóza, poté je pacientovi navržena léčba. Zpravidla se jedná o léčbu kombinující psychofarmaka, poradenství, edukaci a psychoterapii. Recept na doporučené léky je pacientovi vystaven (běžně nebo elektronicky). Následují ambulantní kontroly kdy je zejména sledována účinnost a bezpečnost nebo snášenlivost léčby.